Trilógia o dôchodkovom systéme na Slovensku 1/3

Prvý pilier- dôchodkové poistenie

Dôchodok je dôležitou súčasťou nášho života, a preto je potrebné naň myslieť už od 18. veku svojho života.
Ja Vás teraz prevediem dôchodkovým systémom na Slovensku a v úvodnej časti sa budeme venovať Prvému pilieru- dôchodkové poistenie.

Prvý pilier na Slovensku je povinný, tak isto je nazývaný aj priebežný, pretože funguje na základe prispievania pracujúcich občanov na aktuálne starobné dôchodky súčasných dôchodcov.
Z prvého piliera sú vyplácané nie len starobné dôchodky, ale aj rôzne dávky a iné typy dôchodkov.

Prvý pilier má dva podsystémy:

 • starobné poistenie ako poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia.
 • invalidné poistenie ako poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia.

Zo systému starobného poistenia sa poskytuje:

 • starobný dôchodok
 • predčasný starobný dôchodok
 • vdovský dôchodok
 • vdovecký dôchodok
 • sirotský dôchodok 

Zo systému invalidného poistenia sa poskytuje:

 • invalidný dôchodok
 • vdovský dôchodok
 • vdovecký dôchodok
 • sirotský dôchodok

 

 

Aktulálny počet starobných dôchodcov na Slovensku a priemerný vyplácaný dôchodok.

K dátumu 31.5.2022 je aktuálny počet starobných dôchodcov  1 402 749 ľudí.
Priemerný vyplácaný dôchodok na Slovensku k dátumu 31.5.2022 je aktuálne 515,10  EUR. Výška samozrejme závisí aj od počtu odpracovaných rokov, od typu povolania a výšky platu, ktoré človek počas pracovného života vykonával.

 

 

Koľko percent sa odvádza za pracujúceho človeka do 1.piliera ?

Sadzba, ktorá je pre starobné dôchodkové poistenie mimoriadne významná, je 18 %. Práve 18 % z vymeriavacieho základu sa posiela na starobné dôchodkové poistenie.
V prípade zamestnaneckého pomeru sa sadzba 18 % rozkladá na sadzby 4 % a 14 %. Sadzbu 4 % vymeriavacieho základu platí zamestnanec zo svojej hrubej mzdy. Sadzbou 14 % prispieva zamestnávateľ nad rámec mzdy zamestnanca.

Pre všetky ostatné subjekty, ktoré platia odvod do starobného dôchodkového poistenia, platí sadzba 18 % vymeriavacieho základu.
Takýmito subjektmi sú povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), dobrovoľne poistená osoba, štát a samotná Sociálna poisťovňa.

 

 

Aký odvod je u SZČO ? Ku ktorému dňu musí byť sociálne poistné uhradené ?

Od 1.1.2022 sa menila výška vymeriavacieho základu na platenie poistného SZČO na sumu 566,50 EUR.
Ak SZČO má tento vymeriavací základ, ktorý mu zašle sociálna poisťovňa poštou, tak preňho platí, že musí platiť mesačne poistné v sume 187,78 EUR.

Z tejto sumy sa uhrádza:

 • poistné na nemocenské poistenie 
 • poistné na starobné poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie
 • poistné na invalidné poistenie
 • poistné do rezervného fondu solidarity

Poistné 187,78 EUR je splatné do 8. dňa kalendárneho mesiaca spätne. To znamená, keď zaplatím 8.2.2022, tak som uhradil poistné za mesiac január.

 

Rozdiel odchodu do dôchodku medzi mužmi a ženami.

Odchod do dôchodku za posledné obdobie prešiel rôznymi zmenami.
Aktuálne je zastropovaný u mužov vo veku 64 rokov.
U žien je odchod do dôchodku odlišný a líši sa počtom vychovaných detí za život. Ak žena nemá žiadne dieťa, odchod do dôchodku je rovnaký ako u mužov, a to vo veku 64 rokov.

Odchod žien do dôchodku pri výchove detí:

 • Ak vychová jedno dieťa, odchod je vo veku 63 rokov a 6 mesiacov.
 • Pri výchove 2 detí je odchod vo veku 63 rokov.
 • Pri výchove 3 a viac detí je odchod vo veku 62 rokov a 6 mesiacov.

 

Prečo je dôležité myslieť na svoj dôchodok ?

Aktuálne na jedného dôchodcu prispieva 2,3 pracujúcich ľudí.
Tento pomer je aktuálne priaznivý, ale v budúcnosti sa táto situácia bude meniť.

V súčasnosti vieme, že Slovensko stárne a to z dôvodu, že sa narodí menej detí ako v minulosti. Táto prognóza naznačuje, že v roku 2060 bude pomer prispievania pracujúcich ľudí na jedného dôchodcu 1:1, ak nie menej.

Preto je veľmi dôležité myslieť na svoj dôchodok. Ten si môžete zvýšiť aj vďaka 2. a 3. Pilieru.
Práve o druhom pilieri a jeho fungovaní, výhodách si povieme v ďalšej časti.

 

Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*