Trilógia o dôchodkovom systéme na Slovensku 3/3

Tretí pilier- doplnkové dôchodkové sporenie

 

 

Dnes sa budeme venovať 3. pilieru na Slovensku. Nazývaný aj doplnkové dôchodkové sporenie.

V 3. pilieri je aktuálne 904 987 sporiteľov k 31.12.2021, kde celkový majetok je vo výške 3 070,11 mil. eur k 31.12.2021.

 

 

Kto môže mať uzatvorený  3. pilier ?

Vstup do 3. piliera je možný pre ľudí od 18 rokov života.
Môžu doň vstúpiť dohodári, zamestnanci, nezamestnaní, študenti, SZČO, ale aj konateľ spoločnosti.

Účasť v 3. pilieri je povinná iba pre zamestnancov, ktorí:

 • Vykonávajú tzv. rizikové práce 3 a 4 kategórie.
 • Vykonávajú profesiu tanečníka bez ohľadu na štýl a techniku v divadlách a súboroch.
 • Vykonáva profesiu na dychový nástroj, čiže je hudobný umelec.

Minimálna výška príspevku je v tomto prípade stanovená na 2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca a príspevky zo strany zamestnanca nie sú povinné, ale určite ich odporúčam aspoň minimálne vo výške 15 EUR.

 

 

Ktoré spoločnosti poskytujú 3. pilier a aké fondy ponúkajú sporiteľovi ?

Na Slovensku máme 4 doplnkové dôchodkové spoločnosti:

 • UNIQA d.d.s., a.s.
 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky
 • NN Tatry – Sympatia d.d.s.
 • STABILITA, d.d.s.

Každá spoločnosť má rôzne portfólio fondov, v ktorých si môže sporiteľ zhodnocovať majetok. Pri vyberaní tých správnych fondov sa treba poradiť s odborníkom.

Typy fondov:

 • Konzervatívny fond
 • Vyvážený fond 
 • Akciový fond 
 • Indexový fond 

 

 

Aké poplatky má 3. pilier ?

Doplnková dôchodková spoločnosť má nárok na odplatu za správu doplnkového dôchodkového fondu.

Výška tejto odplaty sa od roku 2014 výrazne menila. V tabuľke môžete vidieť jednotlivé percentá, ktoré sa v roku 2020 nesmú presiahnuť v príspevkovom a výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde.

 

 

Je možnosť prestupu medzi doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami ?

Prestup je možný len medzi príspevkovými fondmi.

Ak sporiteľ uskutoční prestup do 1 roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy má doplnková dôchodková spoločnosť nárok na odplatu maximálne do 5% z hodnoty zostatku sporiteľa, ku dňu predchádzajúcemu dňu prestupu.
Ak od uzatvorenia účastníckej zmluvy uplynul viac ako rok, tak nárok na odplatu nevzniká.

Prestúpiť medzi výplatnými doplnkovými dôchodkovými fondmi možné nie je.

 

 

Ako využiť daňové zvýhodnenie ?

Po 1.1.2014 prišlo k viacerým zmenám a úpravám. Jednou z nich je aj využitie daňového bonusu.

Každý rok Vám spolu s výpisom od doplnkovej dôchodkovej spoločnosti príde aj  potvrdenie o prijatých platbách. Keďže najväčšou výhodou 3. piliera je daňové zvýhodnenie, práve toto tlačivo Vám poslúži, ako doklad pre Vášho zamestnávateľa pri vypĺňaní daňového priznania.

Príspevky do 3. piliera tvoria odpočítateľnú položku základu dane.
Sporiteľ, tak môže znížiť základ dane až do sumy 180 eur, čím ušetrí ročne na dani maximálne 34,2 eur.

Na pamäti treba mať, že daňový bonus sa ráta len z príspevkov, ktoré ste si do 3. piliera poslali Vy sami, teda nie z príspevkov od Vášho zamestnávateľa. Ak chcete dosiahnuť hranicu 180 EUR ročne, tak na mesiac Vám to činí príspevok vo výške 15 EUR.

 

 

Aké sú výhody a nevýhody 3. piliera ?

Výhody:

 • Výhodou sú príspevky do 3.piliera od zamestnávateľa, ktoré môže získať zamestnanec. Vďaka tejto výhode je 3. pilier obľúbenou časťou prípravy na dôchodok.
 • Výhoda sa týka aj zamestnávateľov. Tí si môžu zaplatené príspevky do 3. piliera zahrnúť do daňových výdavkov až do výšky 6 % zo zúčtovanej mzdy a účastníka sporenia – zamestnanca.
 • 3. pilier umožňuje zníženie základu dane o sumu rovnú ročným príspevkom doň. Maximálne však do sumy 180 eur. Na dani tak sporiteľ môže ušetriť až 34,2 eur ročne.
 • 3. pilier ponúka široký výber z fondov a doplnkových dôchodkových spoločností.
 • Dedičnosť: V prípade úmrtia účastníka na doplnkovom dôchodkovom sporení, sú prostriedky predmetom dedičského konania alebo sú odkázané oprávnenej osobe (osobám), uvedenej na účastníckej zmluve.

Nevýhody:

 • 3. pilier sa často legislatívne upravuje a novelizuje.
 • Fondy v 3.pilieri sú v porovnaní s investovaním v podielových fondoch stále poplatkovo nákladné a výkonnostne zaostávajú.
 • Nevýhodou v porovnaní s inými formami investovania je viazanosť prostriedkov.
  Niektoré zmluvy 3. piliera umožňujú vybrať príspevky zamestnanca už po 10 rokoch, ale zamestnávateľove až na dôchodku. Každá účastnícka zmluva má iné podmienky výberu prostriedkov sporiteľa.
 • Niektorí zamestnávatelia neposkytujú príspevky zamestnancom do 3. piliera.

 

 

Milí čitatelia,

máme tu záver našej “Trilógie o dôchodkovom systéme na Slovensku”.

Verím, že Vám články priniesli lepší pohľad na dôchodkový systém. Je potrebné si uvedomiť, že spoliehať sa musíme samy na seba.

Druhý a tretí pilier Vám v tom určite pomôže, ale odporúčam aj možnosť vlastného investovania prostriedkov pomocou podielových fondov za pomoci správcovských spoločností. Na trhu je mnoho spoločností cez, ktoré viete investovať svoje prostriedky, a preto odporúčam vždy sa poraďte s odborníkom, aby ste získali, čo najväčší prehľad.

 

 

Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*